Økokrim har siktet flere personer for millionbedrageri av koronastøtte

Flere personer er pågrepet og siktet for grovt trygdebedrageri og grovt heleri av utbyttet i en koordinert aksjon Økokrim gjennomførte tirsdag.

Ifølge Økokrim har saken forgreininger til flere steder i landet, men hovedvekten av aksjonen har foregått i Oslo.
  • NTB- Dag Kjørholt
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Vi startet etterforskningen på bakgrunn av en anmeldelse vi fikk fra Nav i slutten av juli, samt en anmeldelse vi mottok fra Enheten for finansiell etterretning (EFE) basert på mistenkelige transaksjoner, sier politiadvokat Daniel Sollie i Økokrim til NTB.

I forbindelse med aksjonen ble det foretatt ransakelser flere steder. En person er også etterlyst.

– I denne saken har vi samarbeidet tett med Oslo politidistrikt. Vi har også fått bistand fra Sørøst og Sørvest politidistrikt, sier Sollie.

To varetektsfengslet

To av de siktede ble onsdag varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett, hvorav to uker med brev- og besøksforbud og i full isolasjon.

– Grunnen til at vi begjærte varetektsfengsling er faren for bevisforspillelse. Av samme grunn begjærte vi restriksjoner. Det er ikke berammet noen nye fengslinger i saken, sier politiadvokaten.

Saken har forgreininger til flere steder i landet, men hovedvekten av aksjonen har foregått i Oslo.

– Selv om de involverte ikke alle er siktet for de samme forholdene, så er det en forbindelse mellom dem, sier Sollie.

Trusselvurdering

Det skal ha blitt gitt uriktige opplysninger for å få utbetalt nær fire millioner kroner gjennom den midlertidige lønnskompensasjonsordningen som ble innført i forbindelse med pandemien.

Sollie utelukker ikke at det samlede beløpet kan bli større enn det de nå opererer med.

De anmeldte skal ha utnyttet de automatiserte prosessene som Nav har etablert for å effektivisere saksbehandlingen.

– Vi har i vår trusselvurdering fremhevet at kompensasjonsordningene til næringslivet sannsynligvis vil tiltrekke seg kriminelle, og at svindel med dagpenger vil kunne øke som følge av koronapandemien, sier han.

Allmennpreventive grunner

Politiadvokaten bemerker at det av allmennpreventive grunner er viktig at slike overtredelser etterforskes.

– Ordningen er basert på en særlig tillit, og misbruk av denne tilliten og stønadsordningene er forbrytelser som går ut over fellesskapet, sier han.

Økokrim arbeider med flere anmeldelser fra Nav og vil også i disse sakene samarbeide med aktuelle politidistrikter.

– Vi er i en bevissikringsfase. Da går vi av hensyn til etterforskningen ikke ut med identifiserende opplysninger om de enkelte personene, sier Sollie.

Han legger til at de er i en tidlig fase i etterforskningen, og at det gjenstår en del sentrale etterforskningsskritt.

Publisert: