Slik har utviklingen av koronaviruset vært i Norge

Det har gått fem måneder siden det første smittetilfellet av koronavirus ble påvist i Norge. Siden har 445.946 personer blitt testet for viruset, hvorav 9.217 har testet positivt.

Publisert: Publisert:

Siden 26. februar har 9.217 personer testet positivt for koronaviruset i Norge. Foto: Jon Ingemundsen

 • NTB
iconDenne artikkelen er 48 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Slik har utviklingen av koronaviruset vært i Norge fra 26. februar og frem til 1. august:

Februar og mars: Smitten kommer til Norge

26. februar: Koronaviruset blir påvist i Norge for første gang hos en kvinne bosatt i Tromsø-området som hadde oppholdt seg i Wuhan-regionen i Kina.

8. mars: Antall smittetilfeller øker kraftig. Svært mange skyldes nordmenn som har vært på skiferie i Østerrike og Nord-Italia i vinterferien.

12. mars: Regjeringen innfører de mest inngripende tiltakene i fredstid. Alle skoler og barnehager stenges ned. Også universiteter, høyskoler, frisører og treningssentre må lukke dørene.

 • Det første covid-19-dødsfallet i Norge.
 • Børsfall på 8,8 prosent på Oslo Børs. Krakk på over 10 prosent på en rekke børser i Europa, USA og Asia.
 • Regjeringen legger fram krisetiltak på rundt 6,5 milliarder kroner.

12. mars 2020 innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene i fredstid. Her er statsminister Erna Solberg under en av regjeringens pressekonferanser. Foto: Annika Byrde

14.–16. mars: Ingen utlendinger slipper inn i landet uten kritisk grunn.

16. mars: Enighet på Stortinget om regjeringens første krisepakke, med blant annet endringer i permitteringsreglene.

19. mars: Stortinget enige om del to av den første krisepakken, inkludert kutt i arbeidsgiveravgiften, 900 millioner til kultur, idrett og frivillighet og en garantiordning på 6 milliarder til luftfarten.

Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen hjemkommune.

21. mars: Stortinget vedtar en ny krisefullmaktslov som vil gi regjeringen vide fullmakter i én måned.

Stortinget vedtar en andre krisepakke, som blant annet omfatter 100 milliarder kroner i lånegarantier og obligasjoner til kriserammede bedrifter.

Mange gater og torg i Stavanger var tomme i midten av mars. Foto: Jarle Aasland

24. mars: Tiltakene for å stoppe koronaviruset forlenges til 13. april, og reglene skjerpes: Folk må holde to meters avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen utendørs.

25. mars: Alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener i videregående skole blir avlyst. Senere blir også alle muntlig eksamener i videregående skole besluttet avlyst.

31. mars: Partiene på Stortinget vedtar den tredje krisepakken. Den inneholder blant annet 5 milliarder kroner til kommuner og fylker, krisestøtte til studenter, momskutt, økt låneramme for Husbanken og penger til kompetanseheving.

Frisører og andre tjenester med én til én-kontakt, som hudpleiere, massasje og kroppspleie og tatovering, får åpne igjen 27. april. Statsråd Abid Raja klippet håret igjen etter at frisørene hadde vært stengt i mange uker. Foto: Terje Pedersen

April: Samfunnet åpnes gradvis

6. april: Hver koronasmittet smitter i snitt 0,7 personer, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Ifølge helseminister Bent Høie (H) betyr dette at koronaepidemien i Norge nå er under kontroll.

16. april: Folkehelseinstituttet lanserer smittesporingsappen Smittestopp. Appen skal testes ut i Drammen, Tromsø og Trondheim.

20. april: Norske barnehager åpner igjen etter å ha vært koronastengt i fem uker. Også fysioterapeuter, psykologer og tannleger får gjenoppta virksomheten.

Hytteforbudet oppheves.

27. april: Skolene åpner for elever fra 1. til 4. trinn, mens videregående skoler åpner for yrkesfagelever. Fagskoler, høyskoler og universiteter åpner delvis.

Frisører og andre tjenester med én til én-kontakt, som hudpleiere, massasje og kroppspleie og tatovering, får åpne.

30. april: Regjeringen foreslår midlertidige endringer i skattesystemet for olje- og gassnæringen. I tillegg foreslår regjeringen en grønn omstillingspakke.

Avstandsregelen endres fra to til én meter.

Avstandsregelen endres fra to til én meter 30. april. Foto: Vidar Ruud

Mai: Alkoholservering, karantenefritak

5. mai: Kollektivtransporten får en egen koronaveileder. Kun halvparten av passasjerkapasiteten kan benyttes.

6. mai: Alkoholserveringen i Oslo åpnes igjen, men kun der det serveres mat.

Kompensasjonsordning på 300 millioner kroner for medier som har tapt inntekter på koronakrisen.

Alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves 7. mai og karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Foto: Vidar Ruud

7. mai: Ny kjøreplan for gjenåpningen av Norge lanseres.

Arrangementer på offentlig sted blir tillatt for inntil 50 personer, forutsatt at deltakerne kan holde avstand.

Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes til 20, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand. Dette gjelder også for treninger og annen organisert idrettsaktivitet.

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves.

Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn.

Anbefalingen om hjemmekontor nedjusteres til kun å gjelde bedrifter med trange lokaler og ansatte som er avhengige av kollektivtrafikk.

8. mai: Hver fjerde permitterte er tilbake i arbeid, viser tall fra Nav. Om lag 400.000 mennesker registrerte seg som arbeidssøkende etter 10. mars.

Personer som har vært koronasmittet, får karantenefritak i seks måneder.

Avinor får 5 milliarder kroner for å dekke inntektstap, samt hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord.

Det ble en annerledes 17. mai i år. Foto: Anders Minge

11. mai: Landets yngste koronadødsfall registrert i Bjørnafjorden i Vestland. En mann, som ble nyretransplantert for 15 år siden, døde bare 41 år gammel.

Grunnskoler og videregående skoler gjenåpnes for alle trinn i løpet av uke 20.

12. mai: Regjeringen legger fram et historisk krisebudsjett i revidert nasjonalbudsjett og foreslår å bruke 420 milliarder kroner fra oljefondet for å demme opp for koronakrisen – 174,4 milliarder kroner mer enn i fjor.

I budsjettet anslås et fall i BNP på 4 prosent i år og en arbeidsløshet på 5,1 prosent – den høyeste siden 1930-tallet.

15. mai: Regjeringen fraråder utenlandsreiser fram til 20. august, men varsler ny vurdering av reiseråd utover sommeren.

Besteforeldre kan igjen møte barnebarna sine.

17. mai: Korona skapte historisk 17. mai-feiring med avlyste barnetog. I stedet kjørte kongefamilien i åpen bil gjennom Oslos gater, det var båtkortesjer over hele landet og felles synging av nasjonalsangen.

Besøksforbudet på sykehjemmene ble opphevet 27.mai. Det var Berit Staurland svært glad for. Endelig kunne hun besøke ektemannen hun ikke hadde sett på flere måneder. Foto: Jon Ingemundsen

18. mai: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å hindre spredning av koronavirus fram til 1. januar.

SAS innfører påbud om bruk av munnbind på alle selskapets flyginger fram til 31. august.

27. mai: Endringene i helselovgivningen oppheves, og de fleste pasientrettighetene gjeninnføres.

Smitteverntiltakene i skoler og barnehager lettes opp.

Besøksforbudet på sykehjem og sykehus oppheves.

28. mai: I nye beregninger anslår FHI at mellom 30.000 og 40.000 nordmenn har blitt smittet av covid-19.

Det åpnes for jobbreiser i Norden uten at man må i karantene ved hjemkomst.

29. mai: Ny tiltakspakke på 27 milliarder kroner skal hjelpe koronarammede næringer ut av koronakrisen.

Kongeparken får åpne igjen 1. juni. Det samme gjelder organisert svømming. Foto: Tommy Ellingsen

Juni: Fornøyelsesparker, treningssenter og toppfotball

1. juni: Fornøyelsesparker og serveringssteder uten matservering får åpne. Det samme gjelder organisert svømming.

Det åpnes for tilnærmet normal treningsaktivitet for barn og unge opp til fylte 19 år.

Svalbard åpnes for turister.

2. juni: Hele skoleklasser kan være samlet, uansett størrelse på klasserommet.

15. juni: Arrangementer med inntil 200 deltakere tillates.

Nordmenn kan reise på ferie til alle land i Norden, med unntak av Sverige der kun Gotland åpnes.

Universiteter, høyskoler, fagskoler, treningssentre og svømmehaller åpner igjen.

2. juni kan hele skoleklasser kan være samlet igjen, uansett størrelse på klasserommet. Foto: Jarle Aasland

16. juni: Seriespill i toppfotballen blir tillatt.

– Smittestopp-appen blir deaktivert som følge av et varsel fra Datatilsynet.

17. juni: Flyselskapet Norwegian innfører krav om munnbind på sine flyginger.

25. juni: Det er ikke lenger mulig å dra på karantenefri reise til Gotland.

28. juni: Testrutinene for utenlandsk helsepersonell strammes inn etter at en svensk lege, som hadde fått unntak fra karanteneplikten, og en svensk sykepleiervikar testet positivt for covid-19.

29. juni – 5. juli: Uke 27 ble den første uken uten koronadødsfall siden 12. mars.

23. juli tester en ansatt ved Stavanger universitetssjukehus positivt for covid-19. 28 personer måtte i karantene. Her er smittevernoverlege Jon Sundal og klinikksjef for akuttmottaket Erna Harboe. Foto: Carina Johansen

Juli: Reise og lokale utbrudd

7. juli: FHI får midlertidig forbud fra Datatilsynet mot å behandle personopplysninger i Smittestopp-appen.

15. juli: Nordmenn kan reise til Europa uten karanteneplikt dersom smittesituasjonen tillater det.

Innreiserestriksjonene for innbyggere i EØS- og Schengen-området oppheves

20. juli: FHI varsler at smittesituasjonen i Spania kan gå fra å være et «grønn» til «rød», og dermed utløse karantenekrav.

22. juli: En ny rapport fra FHI viser at nesten én av tre som ble bekreftet koronasmittet i uke 29, ble smittet i utlandet.

23. juli: En ansatt ved Stavanger universitetssjukehus tester positivt for covid-19, og til sammen 28 personer blir satt i karantene.

24. juli: Regjeringen åpner for reiser til fire nye svenske regioner – Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland – i tillegg til de tre fra før, Skåne, Kronberg og Blekinge. For Spania-reisende innføres det karanteneplikt fra midnatt.

Flere lokale utbrudd av smitte har dukket opp i juli. De største i Moss, Haugesund og Sveio. Her er ordfører i MOss, Hanne Tollerud. Foto: Stian Lysberg Solum

26. juli: Et smitteutbrudd i Moss er under oppseiling. Smitten spores etter til et bryllupsselskap. De neste dagene får i alt 26 personer påvist smitte.

29. juli: EU-kommisjonen har kjøpt legemiddelet Remdesivir for 671 millioner kroner. Også Norge omfattes av avtalen.

En ansatt ved St. Olavs hospital i Trondheim tester positivt på covid-19 etter å ha vært på utenlandsreise. 18 ansatte og fire pasienter blir satt i karantene.

30. juli: Sju personer i Sveio og Haugesund får påvist koronasmitte. Senere får ytterligere to påvist smitte, og en person blir innlagt på sykehus. 25 helse- og omsorgsansatte i kommunen blir satt i karantene.

31. juli: Fire besetningsmedlemmer på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen legges inn på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med koronasmitte. Alle ansatte og passasjerer må i ti dagers karantene.

Regjeringen gir barne- og ungdomsidretten unntak fra én-metersregelen.

31. juli legges fire besetningsmedlemmer på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen inn på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med koronasmitte. Alle ansatte og passasjerer må i ti dagers karantene. Her er konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam. Foto: Stian Lysberg Solum

August: Koronadødsfall, reiseråd og Hurtigruta

1. august: Ytterligere 29 besetningsmedlemmer på MS Roald Amundsen får påvist koronasmitte.

En eldre person og beboer ved Rosnes omsorgsboliger i Moss dør av koronarelatert sykdom. Dette er det første koronadødsfallet i Norge siden 17. juli. Smitten kan spores tilbake til bryllupsselskapet.

Reiserådet for Belgia endres fra grønt til rødt, som medfører ti dagers innreisekarantene for alle som kommer fra landet til Norge.

Publisert:

Korona-viruset

 1. Koronasmitten øker - men ikke i Sverige

 2. Se oppdateringen fra SUS: – Nye utbrudd vil komme, men vi kan påvirke størrelsen

 3. Mener barnehager med mye fravær bør stenge: – Barn overlates til seg selv mer enn de burde

 4. Vet i november om koronavaksinen fungerer

 5. Rike land har gjort krav på halvparten av den framtidige vaksineforsyningen

 6. Nå får reiselivet og eventbransjen hjelp

 1. Korona-viruset
 2. Koronaviruset