Får statsstøtte for fiktive medlemmer

Tros— og livssynssamfunnene i Norge feilregistrerer medlemmer og får statsstøtte til medlemmer som ikke eksisterer.