Ikke valgfri nynorsk likevel

Utdanningsminister Kristin Clemet kommer likevel ikke til å tillateforsøk med valgfritt sidemål.