Intens leting etter nye spor

Funn på eller fra sykkelen som kriminalteknikere bar ut fra 21-åringens private bunker, kan under— støtte flere vitners observasjoner før og etter dobbeltdrapet i Baneheia.