Flere overnatter på hotell

Antall gjestedøgn på hotellene i Stavanger økte med 5,6 prosent fra 1998 til 1999.