Fødselsleger må endre praksis

Avdelingsoverlege Britt-Ingjerd Nesheim ved Ullevål sykehus mener norske fødselsleger må endre gjeldende praksis for seteleiefødsler i Norge.