Opphev odelslova, og slepp nye til

Halvlunkne odelsgutar— og jenter som driv gard gagnar ikkje bygdene. Då er det betre å selja og sleppa dei verkeleg interesserte til, hevdar redaktør i Bondevennen, Øyvind Bergøy.