DrammensAvisa legges ned

A-pressen legger ned DrammensAvisa. Avisen har et opplag på rundt 11.000, og 44 ansatte som utfører 43 årsverk.