Ap-ledelsen tar gjerne harde taklinger

Ap-ledelsen gjør ikke mine til å komme opposisjonen i partiet i møte. Den legger massivt press på landsmøtet for å få gjennomslag i sentrale stridsspørsmål.