Nergaard ny styreformann i Storebrand

Leiv L. Nergaard er valgt til ny styreformann i Storebrand ASA. Han var tidligere nestformann i styret og rykket opp da Jon R. Gundersen trakk seg.