- Kontantstøtte har bremset barnehagene

Det står dårlig til med barnehageutbyggingen i Norge. I fjor fikk bare 3200 flere barn plass i barnehager, mens målsettingen egentlig var på over 7000.