Utvalg skeptisk til narkogrenser i trafikken

Et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre er skeptiske til faste grenser for narkotikapåvirkning i trafikken. Utvalget mener betenkelighetene ved en slik ordning oppveier fordelene, skriver Aftenposten.