Styrker forsvarssamarbeidet med Russland

Norge og Russland må følge opp og utvikle forsvarssamarbeidet mellom de to land i nordområdene.