Glødende rekruttering

Å verve nye ingeniører,er slett ingen spøk. Nå tar Høgskolen i Stavanger i bruk fakirkunster for å sikre rekrutteringen.