• Det arbeides med å bygge en midlertidig bro ved E16 i Evanger etter de omfattende flomskadene. NTB scanpix

E16 åpen for all trafikk igjen etter flommen

Søndag åpnet E16 ved Evanger i Voss for alle kjøretøy. Veien har vært stengt for tunge kjøretøy siden flommen for snart to uker siden.