Bøndene hamna i bakleksa

Bøndenes inntekter hamnar stadig lengre i bakleksa samanlikna med lønnsnivået i andre yrkesgrupper.