Effekten av spesialundervisning blir ikkeevaluert

Hvert år brukes det cirka 6 milliarderkroner på spesialundervisning i Norge. Men om det virker, det erdet ingen som vet. Det er nemlig ikke gjennomført ´en enesteforskningsstudie i Norge som på en holdbar måte vurderer omspesialundervisningen har den ønskede effekten, ifølgespesialpedagog og forsker Mari-Anne Sørlie ved Norsk institutt forforskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).