• Likestillingsombud Sunniva Ørstavik mener utviklingshemmede diskrimineres, trakasseres, mobbes og er gjenstand for menneskeforakt. Regjeringen fortier problemet, hevder hun. Scanpix

- Regjeringen fortier hetsing, mobbing og trakassering

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik mener utviklingshemmede diskrimineres, trakasseres, mobbes og er gjenstand for menneskeforakt. Regjeringen fortier problemet, hevder hun.