• Slektningene etter avdøde Synnøve Anker Urdahl tapte klart for advokat Mona Høiness i Oslo byfogdembete, nå har de anket saken inn for lagmannsretten. En arv på 100 millioner kroner til Høiness vil de ha omgjort. NTB Scanpix

Betent arvestrid behandles av lagmannsretten

Mandag starter ankesaken om en arv på 100 millioner kroner som tilfalt den profilerte advokaten Mona Høiness. Slektningene etter avdøde Synnøve Anker Urdahl vil ha testamentet kjent ugyldig.