Kina mangler drikkevann

Kina svetter seg igjennom en av de varmeste og tørreste somrene på flere tiår. 20 millioner mennesker lider under mangel på drikkevann.