• sz104d3c.jpg

Funn i Orderud-saken legges ut på nettet

Nye funn i Orderud-saken skal legges ut på nettet for at alle skal kunne se hva som er grunnlaget når saken blir begjært gjenopptatt, sier privatetterforsker Tore Sandberg.