Nytt norsk-svensk jernbaneselskap

NSB og Statens Järnvägar (SJ) i Sverige vil fredag presentere et nytt norsk-svensk jernbaneselskap som skal binde sammen Oslo, Stockholm, G¨oteborg, Malm¨o og København.