Statssekretæren lover ny Frafjord-vurdering

Statssekretær Stein Lier-Hansen i Miljøverndeparte— mentet sier at avgjørelsen om å stoppe kalkingen av Frafjordelva ikke er endelig.