Grønn by vil ha grønne bygg

Grønn By Stavanger vil bli pådriver for miljøsatsing innen bygg og bolig.