• En detaljutredning av framtida til Nortura-fabrikkene på Forus, bildet, i Egersund og Sandeid i Vindafjord begynner til høsten. Fredrik Refvem

Nortura begynner snart å utrede framtida til Forus-anlegget

Norturas konsernstyre varsler en nærmere utredning av en framtidig flytting av selskapets store Forus-anlegg.