Signalmontørene utsetter aksjonene med en måned

Signalmontørene utsetter de varslede aksjonene i januar, og gir Jernbaneverket ytterligere én måneds frist til å rydde opp i problemene.