Oslo-tog får mest statsstøtte

Hver reise med tog i Oslo blir subsidiert med 14 kroner av staten.Totalt blir de 25 millionene enkeltreisene i Oslo-området subsidiert med 346 millioner kroner i året, og er dermed den mest subsidierte togstrekningen i landet, skriver Aftenposten.