Norske banker har lavest personalkostnader i Skandinavia

Norske banker og forsikringsselskaper bruker en mindre andel til lønninger enn de svenske og danske selskapene gjør.