Uforsvarlig drift på psykiatrisk

Rogaland psykiatriske sykehus (RPS) er såoverfylt at driften ikke er faglig forsvarlig. Nå har Fylkeslegen iRogaland sendt brev til Statens helsetilsyn. Han sammenlignersituasjonen med togulykken på Åsta: Krasjet har ikke skjedd ennå,men kan ramme når som helst.