Norge mister andeler innen lakseoppdrett

2001 var første året siden 1991 at norske lakseoppdrettere slaktetmindre oppdrettslaks enn foregående år.