Advarer mot giftige måsegg

Kvinner i fruktbar alder og barn bør overhodet ikke spise måsegg, advarer Statens næringsmiddeltilsyn. Årsaken er at eggene inneholder for mye av miljøgiften PCB.