Rekordmange søker asyl i Norge

Det ser ut til å komme flere asylsøkere til Norge i år enn noen gang tidligere. Hvis trenden hittil i år fortsetter vil antall asylsøkere trolig passere 18.000 før året er omme.