Rogalandsbønder mest interessert i melkekvoter

OSLO: Rogalandsbønder er svært interessert i å kjøpe melkekvoter. De er også de mest betalingsvillige.