Norge 2002: Færre fødes - flere innvandrer

Kortere saksbehandlingstid i Utlendingsdirektoratet er blant årsakene til at folketallet steg kraftig i Norge i 2002. Folketallet steg med 27.900 personer i fjor.