LO øker pengestøtten til Arbeiderpartiet

LO går inn for å bevilge rekordhøye tre millioner kroner i pengestøtte til Arbeiderpartiet foran høstens stortingsvalg.