Lærere kan ikke språkfag

Norsk undervisning er i dyp krise. Og en snuoperasjon vil ta lang tid.