Arbeider for forlik i forsvarspolitikken

Regjeringen arbeider for å få Stortinget med på et forsvarspolitisk forlik på 112 milliarder kroner i forbindelse med omleggingen av Forsvaret.