Utreder kollektivtransport til Fornebu

Samferdselsdepartementet vil i løpet av sommeren og høsten velge en løsning for framtidig kollektivtransport til Fornebu.