For hard inndriving

Myndighetene går ofte for tøft fram for å drive inn penger, mener Bengt Scheldt, leder av Gjeldsofferalliansen som i 1991 ble stiftet av «gjeldsofre som følte seg tråkket på».