Ny GSM skal dekke opp bortfall av NMT 450

En sett av nye og kraftigere GSM-sendere skal overta formobilnettet som kalles NMT 450 når det legges ned fra 31. desemberneste år. De nye senderne, som kalles extended cell vil fåbetydelig større rekkevidde enn de tradisjonelleGSM-basestasjonene.