Lagmannsretten løslot mulla Krekar

Mulla Krekar blir løslatt fra varetekt. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt.