To bolighus skadd i sprengningsulykke

To bolighus ble skadd i en sprengningsulykke ved Vestbase industriområde i Kristiansund mandag kveld.