- Bønder dømt til å være lavtlønte

Bak dagens pessimisme, er det håp om bedre økonomiske kår forbøndene, mente årsmøtet i Rogaland Bonde— og Småbrukarlag i helgen.