Flere til Norge i familiegjenforening enn i nød

Flere utlendinger kommer til Norge som følge av familiegjenforening enn av nød. Tallet var i fjor tre ganger høyere enn de som fikk asyl eller opphold på humanitært grunnlag.