Vil gjøre det lettere å kjøpe norske bedrifter

Regjeringen la fredag fram forslag om å oppheve ervervsloven fra 1. juli i år. Går forslaget gjennom kan hvem som helst kjøpe norske bedrifter uten at Nærings— og handelsdepartementet har noe de skulle ha sagt.