Vi godtar større lønnsforskjeller

Stadig flere yrkesgrupper godtar større grad av lokal og delsindividuell lønnsfastsettelse.