Kongens apanasje holdt kunstig lav

Kongens apanasje har i mange år ikke vært tilstrekkelig til å holde tritt med utgiftene. Istedenfor å øke apanasjene er det blitt overført penger til driftsbudsjettet for Slottet.