Tvangsekteskap er blitt god industri

Regjeringen tildelte i fjor nesten fire millioner kroner til prosjekter mot tvangsekteskap. Fakhra Salimi, leder av Mira-Senteret, mener noe av midlene er sløst bort av organisasjoner som ikke tar problemet seriøst.