Regjeringen vil bevilge mer til livshjelp

Regjeringen vil bevilge 20 millioner kroner mer til lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt enn den avgåtte Ap-regjeringen.